Dworce
Lokomotywy
Mosty
Wiadukty
Ulice
Inne
Powrót
Zdjęcie wykonano w dniu 24 lipca 2003.


Wiadukt kolejowy na ulicy Osobowickiej we Wrocławiu.
Znajduje się on trasie kolejowej Wrocław-Poznań przez Leszno.
Na wskutek remontu tej ulicy, jej widok uległ zmianie.
Zdjęcia samej ulicy tutaj .