Dworce
Lokomotywy
Mosty
Wiadukty
Ulice
Inne
Powrót
Zdjęcie wykonano w dniu 20 lipca 2003.


Wrocław ulica Paczkowska.
Po prawej stronie wagonu hydrant, a za nim żuraw .
Wagony służące obecnie jak wagony gospodarcze, widok z profila na obydwa, a w tle Pt47-94 .