Dworce
Lokomotywy
Mosty
Wiadukty
Ulice
Inne
Powrot
Zdjęcie wykonano w dniu 26 lipca 2004.


Wagon stoi w hali lokomotywowni skansenu w Kościerzynie.