Dworce
Lokomotywy
Mosty
Wiadukty
Ulice
Inne
Powrot
Zdjęcie wykonano w dniu 29 marca 2004.


Skrzyżowanie torów tramwajowych idących na Poświętne z torami kolejowymi,
które są torami do ładowni Wrocław Różanka (dawna stacja).
Ze strony kolejowej jak i tramwajowej to skrzyżowanie jest czynne.
Znajduje się to przy skrzyżowaniu ulic Ligockiej i Żmigrodzkiej.
Jest to bocznica od łącznicy Wrocław Sołtysowice-Wrocław Osobowice.