Dworce
Lokomotywy
Mosty
Wiadukty
Ulice
Inne
Powrót
Zdjęcie wykonano w dniu 20 lipca 2003.


Wrocław ulica Paczkowska.
Żuraw kolejowy służący do załadunku węgla na parowozy , lokomotywy .
Typ z.k. 1/nr3
nr. rej. 6DC-222
udźwig 2500 kg .

Żuraw kolejowy spalinowo-elektryczny.
Żuraw kolejowy spalinowo-elektryczny jest urządzeniem dźwigowym pracującym chwytakiem.
Przeznaczony jest do pracy w parowozowniach do ładowania węgla na parowozy.
Udźwig żurawia Q=2,5 tony, wysięg R=16/8,5 m. Wysokość podnoszenia 10/13,5 m,
wydajność W=około 40 ton/godz., ciężar własny około 70 ton.

Poszczególne mechanizmy napędzane są oddzielnymi silnikami elektrycznymi czerpiącymi energie
z własnego zespołu prądotwórczego o mocy 55 KVA lub z obcego źródła (z sieci) za pośrednictwem kabla.
Własny napęd pozwala na poruszanie się żurawia po torach kolejowych z szybkością roboczą około 5km/godz.
Na miejsce pracy żuraw transportowany jest w normalnym składzie pociągu,
po ułożeniu wysięgnika na specjalnie do tego celu przeznaczonej platformie.
Prototyp wykonany został przez nasze Zakłady (ZNTK Wrocław) w roku 1960 na zamówienie Centralnego Zarządu Trakcji.
Do chwili obecnej (1965 rok) wykonano 6 żurawi, wprowadzając jednocześnie szereg udoskonaleń.
Od 1966 roku żurawie będą wykonywane seryjnie jako produkcja antyimportowa.

Źródło: "Monografia ZNTK Wrocław wydana w 1965 roku"