Dworce
Lokomotywy
Mosty
Wiadukty
Ulice
Inne
Powrót
Zdjęcie wykonano w dniu 20 lipca 2003.


Lokomotywownia Wrocław, ulica Paczkowska.
Lokomotywa zmierza w kierunku dworca głównego.