Dworce
Lokomotywy
Mosty
Wiadukty
Ulice
Inne
Powrot
Zdjęcie wykonano w nocy z 18-19 sierpnia 2003 około godziny 0.01-0.03 .


Okolice ulicy Kamieńskiego.
Zdjęcie wykonano pod koniec dnia 11 czerwca 2004.


Również okolice ulicy Kamieńskiego.
W prawym, dolnym rogu zdjęcia widoczny szpital 40-lecia.