Dworce
Lokomotywy
Mosty
Wiadukty
Ulice
Inne
Powrót
Zdjęcia wykonano w dniu 4 sierpnia 2003.


Budynek nastawni.

Peron stacji.

Pozostałość po hydrancie.