Dworce
Lokomotywy
Mosty
Wiadukty
Ulice
Inne
Powrót
Zdjęcie wykonano w dniu 20 sierpnia 2003.


Most Pomorski południowy na tle elektrowni wodnej.


Zdjęcie wykonano w dniu .


Most Pomorski północny.