Dworce
Lokomotywy
Mosty
Wiadukty
Ulice
Inne
Powrót
Zdjęcie wykonano w dniu 23 listopada 2003.


Mostek nad Widawą znajdujący się na granicy Krzyżanowic i Wrocławia.