Dworce
Lokomotywy
Mosty
Wiadukty
Ulice
Inne
Powrót
Zdjęcia wykonano w dniu 21 sierpnia 2003.


Most Osobowicki Północny.
W lewo za mostem znajduje się ulica Osobowicka .
I most Osobowicki Południowy.