Dworce
Lokomotywy
Mosty
Wiadukty
Ulice
Inne
Powrót
Zdjęcie wykonano w dniu 21 sierpnia 2003.


Widok na most Jagielloński Południowo-Wschodni.
Znajdują się tam w sumie cztery mosty.