Dworce
Lokomotywy
Mosty
Wiadukty
Ulice
Inne
Powrót
Zdjęcia wykonano w dniu 4 sierpnia 2003.


Widok na budynek stacji od strony ulicy Stacyjnej.

Perony.

Widok na budynek stacji od strony peronów.