Dworce
Lokomotywy
Mosty
Wiadukty
Ulice
Inne
Powrót
Zdjęcia wykonano w dniu 5 sierpnia 2003.


Budynek stacji od strony ulicy Jana Rubczaka.

Budynek i peron od strony torów.

Lokomotywa ET22-1167 stoi wraz ze składem naprawczym.

PLASSER & THEURER czyli maszyny do naprawy torów.

Dwa składy pociągów towarowych mijają się właśnie na tej stacji i udają w dalsza drogę.