Dworce
Lokomotywy
Mosty
Wiadukty
Ulice
Inne
Powrót
Zdjęcie wykonano w dniu 28 maja 2004.


Wrocław Osobowice, okolice ulicy Ćwiczebnej.
Poranny skład do Wrocławia.