Dworce
Lokomotywy
Mosty
Wiadukty
Ulice
Inne
Powrót
Zdjęcia wykonano w dniu 10 sierpnia 2003.


Budynek stacji od strony ulicy Ignacego Mościckiego.

Widok na perony.

Widok z peronu.